Ponedjeljak, 30 Siječanj 2023
Drugi ovogodišnji rebalans; Proračun Općine Župa dubrovačka povećan za 3.060.000,00 kuna

Drugi ovogodišnji rebalans; Proračun Općine Župa dubrovačka povećan za 3.060.000,00 kuna

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna i plana i programa rada Općine Župa dubrovačka u 2022. godini Proračun Općine se povećao za 3.060.000,00 kuna sa 53.440.000,00  na 56.500.000,00 kn.

Na prihodovnoj strani promjena došlo je do promjena koje se odnose na naplatu prihoda od poreza u iznosu od 3.785.000,00 s prvotnih 19.695.000,00 kn prihoda od poreza, Izmjenama i dopunama proračuna se planira ostvariti prihod u visini od 23.480.000,00 kn.

Najvažnije promjene u općem dijelu proračuna tiču se povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak  u iznosu od 2.500.000,00 kn s prvotno planiranih 17.500.000,00 kn povećanje na 20.000.000,00 kn te povećanje poreza na imovinu u iznosu od 1.000.000,00 kn s 1.740.000,00 kn na 2.740.000,000 kn.

Najznačajnije promjene na rashodovnoj strani Proračuna se odnose na Programu održavanja komunalne infrastrukture gdje je došlo do povećanja programa za 255.000,00 kn s planom predviđenih 8.250.500,00 kn na 8.550.500,00 kn koliko je predviđenom rebalansom.

Navedeno povećanje se odnosi na niz komunalnih aktivnosti koje se provode na području Općine poput čišćenja, održavanja javnih površina, održavanja nogostupa i skalinada te asfaltiranja nerazvrstanih cesta u Općini.

Kroz navedeni Program se panira realizirati i nova aktivnost koja se odnosi na uređenja parkirališta u općini Župa dubrovačka u iznosu od 300.000,00 kn, a istom se aktivnošću planira urediti parking u mjestu Mlini počevši od ulaza u Mline s D8 do CB „G“.

Program gradnje komunalne infrastrukture se povećao za 1.830.000,00 kn sa prvotnih 7.160.000,00 kn na 8.990.000,00 kn a spomenuto povećanje se odnosi na ulaganja u nerazvrstane ceste na području Općine gdje se planiraju radovi na raskrižju Put dr. Ante Starčevića – Put Pera Kojakovića, te ulaganja u javno zelene površine u iznosu od 1.600.000,00 kn s prvotnih 650.000,00 kn, povećanje od 950.000,00 kn planira se u cijelosti utrošiti u realizaciju izgradnje dječjeg igrališta Mandaljena.

Prijenos Proračunskom korisniku DV Župa dubrovačka se povećao za 200.000,00 kn sa 7.300.000,00 kn na  7.500.000,00 kn.

Za organizacija Adventa u suradnji s TZ Općine Župa dubrovačka Općina planira izdvojiti 152.500,00 kn a navedeni rashod podrazumijeva troškove najma adventskih kućica i prijevoz istih uz 60.000,00 kn donacije TZ za sufinanciranje programa Adventa.

red. br.

Opis

Plan za 2022

Povećanje / smanjenje

Novi plan za 2022

1.

Prihodi

44.587.759,72 kn

3.060.000,00 kn

47.647.759,72 kn

2.

Rashodi

50.920.000,00 kn

3.060.000,00 kn

53.980.000,00 kn

3.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

2.520.000,00 kn

                0,00 kn

2.520.000,00 kn

4

Vlastiti izvori

8.852.240,28 kn

                 0,00 kn

8.852.240,28 kn

5.

UKUPNO   ( 1+4 ) / ( 2+3 )

53.440.000,00 kn

3.060.000,00 kn

56.500.000,00 kn

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr