Ponedjeljak, 30 Siječanj 2023
Općinsko vijeće; Izrada izmjena i dopuna UPU-a Pastoralni centar koje će omogućiti faznu izgradnju objekata

Općinsko vijeće; Izrada izmjena i dopuna UPU-a Pastoralni centar koje će omogućiti faznu izgradnju objekata

Na svojoj devetoj sjednici župsko Općinsko vijeće je donijelo odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Pastoralni centar" kojima će se omogućiti fazna realizacija projekta odnosno fazna izgradnja građevina planiranih unutar obuhvata Plana te mogućnost postavljanja privremenih
objekata (sukladnih namjeni). Cilj ove odluke je omogućiti bržu izgradnju objekta (dvorane) budućeg Pastoralnog centra koja će se koristiti u religijsku namjenu.  U vezi navedenog prihvaćen je i ugovor između Dubrovačke biskupije i Općine Župa dubrovačka o financiranju izrade ovih izmjena u omjer 50 - 50 posto.

Prihvaćena je i odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Župa dubrovačka kojom je ista usklađena s novim zakonom. Promjene koje je donio novi zakon vijećnicima je objasnio direktor Čistoće Marko Iveković. Najvažnija izmjena se odnosi na kategorizaciju poslovnih korisnika koji su sada svi svrstani u jednu kategoriju bez obzira radi li se o obrtniku ili o hotelu s 500 kreveta.

Prihvaćene su i izmjene i dopune Proračuna s Izmjenama i dopunama Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu, odluka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Župa dubrovačka" od roditelja korisnika usluga, kao i zaključak o raspisivanju pozivnog natječaj za kupnju zemljišta za izgradnju planiranog dječjeg igrališta, polivalentnog Doma kulture i dionice lokalne nerazvrstane prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom u naselju Čibača.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr