Ponedjeljak, 30 Siječanj 2023
Izgradnja rampe za siguran ulazak osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti u more

Izgradnja rampe za siguran ulazak osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti u more

Općina Župa dubrovačka krenula je s realizacijom projekta kojim se želi doprinijeti podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti kao i njihovih obitelji. Riječ je o projektu koji se odnosi na izgradnju rampe za siguran ulazak u more na plaži u Srebrenom, a prema arhitektonskom rješenju gđe. Ursule Stanić-Siništaj, dipl. ing. arh., iz  tvrtke STUDIO LACROMA d.o.o. iz Dubrovnika.
 
Cilj ovog projekta je osiguravanje ulaza u more pristupačnom rampom što predstavlja najkvalitetnije rješenje za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću i ista će biti izgrađena u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine 78/13). Projekt je u ranoj fazi izrade projektne dokumentacije prezentiran i predstavnicima roditelja korisnika te udruzi Dva skalina, a svi su izrazili zadovoljstvo planiranim projektom kao i planiranim početkom njegove realizacije već u ovoj godini.

Sami radovi bi se trebali odraditi u dvije faze gdje prva faza obuhvaća izvedbu svih pripremnih i armirano-betonskih radova kao i završno uređenje dijela plaže dok je u drugoj fazi planirana montaža potrebnih ogrda te dijela rampe kojim se osigurava izravan pristup u more.
Proveden je natječajni postupak za odabir izvođača navedenih radova, a kao najpovoljnji ponuditelj odabrana je tvrtka LOVRIĆ GRADITELJSTVO d.o.o. Ugovorena vrijednost radova ove faze iznosi  181.989,05 kn (s uključenim PDV-om), a sredstva za planirane radove većim dijelom su osigurana kroz Program sufinanciranja projekata na pomorskom dobru Dubrovačko-neretvanske županije.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr