Četvrtak, 28 Siječanj 2021
Nakon Načelnika i oporba predlaže paket mjera uštede i smanjenja rashoda proračuna Općine

Nakon Načelnika i oporba predlaže paket mjera uštede i smanjenja rashoda proračuna Općine

Iz Župske stranke - Župka medijima je dostavljeno priopćenje u kojem predlažu izmjene proračuna Općine za 2020. godinu.

Kako smo jutros objavili, općinskim mjerama zaustavljena su i sva davanja Zajednici sportova, te udrugama u kulturi, ukinute su naknade za rad svim članovima Upravnih vijeća i Nadzornih odbora, dok se mjere po pitanju prava zaposlenika i Općine i vezanih društava još uvijek razmatraju.

Župska stranka - Župka za neke od ovih mjera umjesto zaustavljanja predlaže smanjenje od 20 posto, a predložili su i interventne mjere za pomoć gospodarstvu što možete pročitati u priopćenju koje prenosimo u cijelosti;


S obzirom na izvanrednu situaciju zbog epidemije koronavirusa i otežanih gospodarskih okolnosti u kojima se nalazimo, predložili smo paket mjera uštede i smanjenja rashoda proračuna Općine za 2020. godinu vrijednu nešto više od 7.000.000 kuna.

Posljednjih mjesec dana epidemija koronavirusa znatno utječe na odvijanje normalnog života svih stanovnika Župe dubrovačke, kao i ostatka države. Uvedene su restriktivne mjere kako bi se suzbila epidemija, a gospodarska aktivnost je svedena na osnovne funkcije. Izvjesno je da će ovakva situacija potrajati još barem dva mjeseca, a s obzirom na izrazitu sezonalnost većine gospodarskih aktivnosti na području Općine, koje prvenstveno ovise o turističkoj sezoni, također je izvjesno da se planirani prihodi od tih aktivnosti neće realizirati.

Primorani smo hitno i bez odgode poduzeti sve mjere kako bi se što bolje pripremili na nadolazeće razdoblje izvjesnu gospodarsku krizu. Mjere koje predlažemo predstavljaju racionalizaciju potrošnje proračunskog novca kako bi se građane oslobodilo poreznih opterećenja te kako bi se ugroženim gospodarskim subjektima ostavilo dovoljno prostora da prebrode naredni period uz što manje gubitaka. Ovim se želi dati podrška i građanima i poslodavcima, s poticajem da se zadrže radna mjesta, očuva stabilna socijalna slika, kvalitetno potroši svaka proračunska kuna i osiguraju bolji uvjeti za ponovni rast i razvoj naše zajednice.
 
Načelniku općine predložili smo izmjene proračuna za 2020. godinu:

• smanjivanje plaće zaposlenicima u općini za 20 posto, te načelniku, zamjeniku i voditeljima odsjeka za 30 posto, plaće zaposlenicima u vrtiću 10 posto, te ukidanje nagrada zaposlenima i uštede na putnim troškovima,
• smanjenje od 20 posto za donacije vjerskim zajednicama, udrugama u kulturi, zajednici sportova
• znatno smanjenje izdataka za informiranje, proslave, promidžbu i troškove reprezentacije,
• ukidanje naknada i donacija za upravna vijeća, nadzorne odbore, vijećnike Općinskog vijeća, mjesne odbore i vijeća nacionalnih manjina,
• Isplatu akumuliranog novca s računa Mlini d.o.o. u proračun Općine
• stabilizaciju troškova komunalnog gospodarstva te odgodu realizacije kapitalnih projekata osim onih za koje je osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora.
• obustava svih narudžbi koje nisu hitne naravi i nužne za redovno poslovanje Općine Župa dubrovačka
• obustava postupaka prijema u službu u Općini i poduzećima u vlasništvu Općine do daljnjeg, osim u slučaju novog radnog mjesta za provedbu EU projekata
 
Interventne mjere za pomoć gospodarstvu i stanovništvu Općine su:

• obrtnicima i poduzetnicima koji zbog mjera ograničavanja ne mogu poslovati otpisati najam poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Župa dubrovačka, najam javnih površina, komunalnu naknadu i porez na potrošnju ( po odluci nadležnog ministarstva), od 01.04.2020. pa do opoziva Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od 19.03.2020.
• naknade za zakup javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Župa dubrovačka umanjiti za 50 posto do kraja 2020.godine
• privremeno odustati od prisilne naplate potraživanja za razdoblje od travnja do lipnja protiv građana i poslovnih subjekata
• paušalni porez po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj umanjiti za 50 posto za sve razrede do kraja 2020.godine
• smanjiti prirez porezu na dohodak s 10 posto na 5 posto najmanje do kraja 2020.godine
 
Za kraj, pozivamo općinske službe, načelnika, jedinstveni upravni odjel, vijećnike, obrtnike i poduzetnike, kao i sve mještane Općine Župa dubrovačka na zajedništvo i ozbiljnost u borbi protiv koronavirusa, pribranost i hrabrost u donošenju ispravnih odluka, te mudrost u planiranju budućnosti naše zajednice.

Ako pomažemo jedni drugima imamo više šanse i uz manje štete izaći iz novonastale krize nego li ako se oslanjamo samo na sebe i svoje trenutne potrebe. Ove mjere neće riješiti sve probleme u kojima se trenutno nalazimo ili one koji nas tek čekaju, ali će zasigurno postaviti stabilne temelje za oporavak.