Utorak, 20 Listopad 2020
U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održana radionica „Anksiozni poremećaji kod djece"

U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održana radionica „Anksiozni poremećaji kod djece"

U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka psihologinja vrtića Petra Šoletić jučer je održala radionicu pod nazivom „Anksiozni poremećaji kod djece".

Tijekom radionice psihologinja je predstavila razvojno tipične strahove, izvore strahova, reakciju straha, kao i učestalost te stabilnost anksioznih poremećaja. Ukratko je predstavila kategorije anksioznih poremećaja te savjete kako komunicirati i raditi s anksioznom djecom u vrtićkom kontekstu.