Ponedjeljak, 30 Siječanj 2023
Od 1. siječnja 2023. nove cijene za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Župa dubrovačka" od roditelja korisnika

Od 1. siječnja 2023. nove cijene za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Župa dubrovačka" od roditelja korisnika

Općinsko vijeće je na jučerašnjoj sjednici dalo prethodnu suglasnosti na Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ od roditelja korisnika usluga.

Novom odlukom se određuje da će roditelji, ako oba roditelja imaju prebivalište na području Općine, za jutarnji desetosatni program od 1. siječnja 2023. plaćati 86 eura (650 kuna).

Cijena za skraćeni popodnevni program (u trajanju do tri sata dnevno) će iznositi 39 eura (293 kune).

Ako jedan od roditelja nema prebivalište na području naše Općine onda cijena za jutarnji desetosatni program s iznosi  182 eura (1.370,50 kuna), a za skraćeni popodnevni program (u trajanju do tri sata dnevno) s iznosi 82 eura (617 kuna).

Ako oba roditelja nemaju prebivalište na području Općine Župa dubrovačka plaćaju ekonomsku cijenu programa za jutarnji desetosatni program u iznosu od 278 eura (2.091 kuna), a za popodnevni program (u trajanju do tri sata dnevno) 125 eura (941 kunu).

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr