Petak, 27 Studeni 2020
U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održan završni modul edukacije Upravljanje problemnim situacijama (UPS)

U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održan završni modul edukacije Upravljanje problemnim situacijama (UPS)

U sklopu Projekta „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, u petak 18. rujna i subotu 19. rujna 2020. godine, održan je treći modul trećeg stupnja UPS edukacije. Ovim susretom ujedno je i završila spomenuta edukacija, koja se sastojala od tri stupnja, a svaki stupanj od tri modula.

Voditeljice edukacije dr. sc. Nevenka Modrić i prof. Ljiljana Šarić su s polaznicama uvježbavale rješavanje problemnih i kriznih situacija uz korištenje figure čovjeka i bez nje.

Nakon završene edukacije, polaznice će nastaviti primjenjivati UPS metodu u odgojno-obrazovnom radu pomoću figure čovjeka.