Nedjelja, 29 Studeni 2020
Ministar Fuchs; Djeca neće morati nositi maske u razredima, nego u javnom prijevozu i učenici viših razreda u hodnicima

Ministar Fuchs; Djeca neće morati nositi maske u razredima, nego u javnom prijevozu i učenici viših razreda u hodnicima

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs na današnjoj sjednici Vlade RH je rekao kako je stav ministarstva da se maske moraju nositi u javnom prijevozu i za više razrede osnovnih škola kada se djeca miješaju i izlaze iz razreda, a tijekom nastave masku može imati ono dijete koje to želi ali neće biti propisana obaveza.

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja je intenzivno pristupilo razradi svih potrebnih uputa s ciljem da bi djeca 7. rujna krenula u škole. Naravno, taj datum uveliko ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije, pa je moguća i promjena datuma. Međutim sada stojimo na polazištu da je 7. rujna datum početka nastave - rekao je ministar Fuchs.

- U ponedjeljak će biti donesen i objavljen pravilnik i upute za postupanje i odvijanje obrazovnog procesa u školama i predškolskim ustanovama. U tom dokumentu predviđa se što i na koji način škole trebaju pripremiti za siguran početak školske godine, daju se naputci o organizaciji kretanja školske djece unutar zajedničkih prostorija, te u ulasku i izlasku iz škole i niz drugih mjera. Postoji nekoliko skupina scenarija i sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u pojedinim županijama, ali i unutar samih županija u odnosu na neke njihove dijelove - dodao je Ministar znanosti i obrazovanja.