Nedjelja, 29 Studeni 2020
Nastavak edukacije "Podizanje kolektiva"; Radionica na temu "Odgoj za nenasilje i prevenciju razvoja ovisnosti"

Nastavak edukacije "Podizanje kolektiva"; Radionica na temu "Odgoj za nenasilje i prevenciju razvoja ovisnosti"

U sklopu projekta "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka 7. i 8. kolovoza održana je edukacija "Podizanje kolektiva"

Drugu radionicu na temu "Odgoj za nenasilje i prevenciju razvoja ovisnosti"  vodila je Nada Žanko, psihologinja, terapeutkinja i edukatorica.
Polaznice su u sklopu ove radionice usvojile nova znanja na temu općih i univerzalnih ljudskih vrijednosti, tehnika i metoda rada za odgoj vrijednosti, povezanost tehnika rada s vrijednostima te utjecaj vrijednosti na cjelokupan razvoj ličnosti.

Tijekom nove pedagoške godine održat će se još dvije radionice u sklopu spomenute edukacije.