Nedjelja, 29 Studeni 2020
U župskom vrtiću održan sedmi i osmi modul edukacije „Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“

U župskom vrtiću održan sedmi i osmi modul edukacije „Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“

U petak i subotu u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održan je sedmi i osmi modul edukacije „Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“. Edukacija je financirana sredstvima EU fonda, a održala ju je psihologinja Tea Knežević iz Centra Proventus.

Polaznicama edukacije, na sedmom modulu, predstavljen je značaj senzorne integracije, poremećaji senzorne integracije, karakteristike igre kod djece sa spektra autizma, kao i načini terapeutske igre koji se mogu koristiti u radu s djecom sa spektra autizma. Tijekom osmog modula, polaznicima je predstavljen deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, elementi ADHD-a, metode rada s djecom s elementima ADHD-a, darovitost, karakteristike i psihološki profili darovite djece.

Polaznice edukacije „Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“ će zadnja dva modula odraditi tijekom sljedeće pedagoške godine.