Srijeda, 23 Rujan 2020
Prema rezultatima četvrtog redovnog ispitivanja more na svim župskim plažama je izvrsne kakvoće

Prema rezultatima četvrtog redovnog ispitivanja more na svim župskim plažama je izvrsne kakvoće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 30. lipnja do 08. srpnja 2020. godine.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Od ukupno 120 plaža, more na 117 plaža, uključujući i svih sedam plaža u Župi dubrovačkoj na kojima se uzimaju uzorci, ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plažama Sveti Nikola, Žrnovska Banja i Uvala Tatinja na Korčuli ocijenjeno je dobrom ocjenom.

Uzorci mora na župskim plažama su uzeti 1. srpnja od 8:45 u Kuparima do 10:00 na plaži hotela Plat.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obijanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.