Nedjelja, 25 Listopad 2020
Božinović; Županijski stožer može predložiti ukidanje korištenja e-propusnica unutar Županije

Božinović; Županijski stožer može predložiti ukidanje korištenja e-propusnica unutar Županije

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović na današnjoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera rekao je da je Stožer u vezi odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta otvorio mogućnost županijskim stožerima da predlože Nacionalnom da se ta mjera može primjenjivati tako da se u okviru jedne županije ne moraju koristiti e-propusnice.

- Time smo omogućili veću mobilnost koja je jedan od tri najveća faktora rizika, ali ograničili smo na 21 županiju, što znači da će lokalni stožeri procjenjivati situaciju i predlagati, a mi ćemo donijeti s njima odluku rekao je Božinović.

Ostaje vidjeti hoće li Županijski stožer predložiti ukidanje punktova između općina i gradova u našoj županiji, sudeći prema onome što smo čuli na današnjoj tiskovnoj konferenciji, na takav prijedlog bi mogli pričekati još neko vrijeme.

Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. travnja 2020. donio je Odluku o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH.
I. U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Narodne novne br. 35/20, 39/20 i  44/20) iza točke III. dodaje se točka III.a koja glasi:

III.a. Nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj primjenjuje se sve dok postoji ozbiljan rizik od prijenosa bolesti COVID-19, odnosno dok se ova Odluka ne stavi izvan snage.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može, prije stavljanja ove Odluke izvan snage, ukinuti mjeru iz stavka 1. ove točke za područje pojedine županije ili dijela županije, u kojem slučaju za kretanje na tom području nije potrebna e-Propusnica.

Ako postoje gospodarski razlozi i epidemiološka situacija to dopušta, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može ukinuti mjeru iz stavka 1. ove točke za područje dvije ili više županija, u kojem slučaju za kretanje na tim područjima nije potrebna e-Propusnica.

Ako Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ukine mjeru iz stavka 1. ove točke, sukladno uvjetima iz stavka 2. i 3. ove točke, može na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite i/ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odrediti provođenje dodatnih epidemioloških mjera.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.