Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020
Privatni iznajmljivači, Rješenja o iznajmljivanju - Promjene u 2020. godini

Privatni iznajmljivači, Rješenja o iznajmljivanju - Promjene u 2020. godini

Od 1. siječnja ove godine ukinuti su razredi turističkih mjesta, te se visina paušala turističke pristojbe određuje u jednakom iznosu za sva mjesta na području pojedine općine ili grada. Za Općinu Župa dubrovačka u 2020. godini paušal turističke pristojbe iznosi 350,00 kuna po krevetu(osnovnom i pomoćnom). Od prvog siječnja 2020. godine stupila je na snagu odredba Zakona o turističkoj pristojbi po kojoj iznajmljivači moraju plaćati pristojbu i za pomoćne krevete.
Postoje dvije skupine iznajmljivača.
Prva skupina su oni koji su stari iznajmljivači koji su dobili rješenja za ugostiteljske usluge u domaćinstvu između 15. kolovoza 1995. do 31. kolovoza 2007. godine i tim iznajmljivačima su pomoćni kreveti bili navedeni u izreci rješenja. Oni mogu nastaviti davati usluge temeljem ishođenih rješenja te plaćati turističku pristojbu za glavne i za pomoćne krevete,a ukoliko ih ne koriste trebaju ishodovati nova Rješenja kako ne bi podlegli obvezi plaćanja.

Druga skupina od 1. rujna 2007. godine pa do polovice prosinca 2019. godine su pomoćni kreveti bili navedeni samo u obrazloženju rješenja.

Svi iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti navedeni u obrazloženju Rješenja mogu:
a)    zadržati postojeća Rješenja i ne trebaju ih mijenjati. Međutim, u tom slučaju ne smiju niti primati goste niti oglašavati kapacitet koji uključuje pomoćne krevete.
b)    ishodovati novo Rješenje u županijskom Uredu državne uprave u kojem će pomoćni kreveti biti navedeni u izreci Rješenja ukoliko koriste pomoćne krevete i to žele nastaviti i ubuduće. Time će biti u mogućnosti oglašavati pomoćne krevete i primati goste, ali i plaćati turističku pristojbu za iste.
Prema mišljenju Ministarstva turizma, obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe su samo oni kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci rješenja.

REKATEGORIZACIJA/ NOVA KATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA
Odredba članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 99/18 od 17. studenoga 2018)vezano za novu kategorizaciju privatnog smještaja koji posluje po Rješenjima izdanim prije 1. rujna 2007. godine

Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem Rješenja izdanim do 1. rujna 2007. ili temeljem Rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice), podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.)

U pogledu rekategorizacije postoje rokovi koji su različiti ovisno o tome kada je iznajmljivač dobio rješenje.

-    do 17. studenoga 2020. za iznajmljivače koji su ishodili rješenje od 15. 8. 1995. do 31. 12. 2000. godine
-    do 17. studenoga 2021. za iznajmljivače koji su dobili rješenje od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.
-    do 17. studenoga 2022.za iznajmljivače koji su dobili rješenje od 1. siječnja 2005. do 31. kolovoza 2007. godine.

Oni koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja mogu nastaviti pružati usluge, ali gube pravo isticanja oznake kategorije, odnosno broja zvjezdica i na objektu i u promidžbenim materijalima.
Dakle, i dalje će moći biti registri¬rani kao iznajmljivači, samo neće moći imati oznaku kvalitete.

Odluku o pomoćnim krevetima kao i ažurirano stanje aktualnih obavijesti za tekuću godinu se može naći na web stranici https://www.dubrovnik-riviera.hr/hr/kutak-za-iznajmljivace/.