Ponedjeljak, 25 Rujan 2023
Općinsko vijeće ne prihvaća trasu ispod Postranja dok se ne izradi Studija i za gornju varijantu

Općinsko vijeće ne prihvaća trasu ispod Postranja dok se ne izradi Studija i za gornju varijantu

Na večerašnjoj tematskoj sjednici vezanoj uz trasu brze ceste kroz Župu, koju je u svojstvu promatrača pratilo tridesetak Župljana, Općinsko vijeće je prihvatilo zaključak o davanju primjedbi na Studiju o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik - Zračna luka (Čilipi), a u sklopu Javne rasprave o istoj te zaključak o potrebi izrade Idejnog rješenja, detaljne vizualizacije te dopune Studije utjecaja na okoliš i za dionicu - varijanta V2 (''gornja'' varijanta iznad Postranja) ceste Dubrovnik - Zračna luka (Čilipi) kroz područje Župe dubrovačke.

Zaključkom se od Hrvatskih cesta kao investitora i naručitelja Studije izvedivosti, Idejnog rješenja te Studije te Studije utjecaja na okoliš ceste Dubrovnik - Zračna luka Čilipi traži izradu Idejnog rješenja te dopunu Studije utjecaja na okoliš i za dionicu varijante V2 (tzv. gornja varijanta iznad Postranja) kroz područje Župe dubrovačke. Tražene izmjene i dopune moraju sadržavati detaljne i realne vizualizacije za obje varijante kroz Općinu Župa dubrovačka kako bi se mogla odabrati najoptimalnija varijanta.

Isto tako u slučaju odustajanja od dijela bilo koje dionice ili izmjene bilo koje dionice na trasi, a u odnosu na predložena tri cjelovita rješenja (čvor Osojnik - čvor Čilipi) traži se ponovna analiza i usporedbu "gornje" i "donje" varijante kroz Župu dubrovačku, kako bi se odabralo najoptimalnije rješenje za stanovništvo, okoliš i cjelokupan prostor Župe dubrovačke.

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka ne prihvaća varijantu V1b (donja varijanta kroz Župu ispod Postranja) dok se ne izradi Studija utjecaja na okoliš i za dionicu varijante V2  (gornja varijanta iznad Postranja).

Drugim zaključkom su obuhvaćene primjedbe i prijedlozi koje Općina Župa dubrovačka dostavlja u Javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik - Zračna luka (Čilipi).

Dnevni red je dopunjen prijedlogom  Župke o usvajanju Deklaracije protiv izgradnje dijela brze ceste koja prolazi kroz Župu dubrovačku trasom koja je javno predstavljena kao izabrana varijanta u Studiji utjecaja na okoliš.

Iako je rasprava otvorena po svakoj od ove tri točke dnevnog reda, raspravljalo se objedinjeno o sve tri točke, najvećim dijelom između načelnika Nardellija i oporbenih vijećnika.  Oporba je tvrdila da se jedino izglasavanjem njihove deklaracije općinsko vijeće jasno ograđuje od varijante ispod Postranja kakva je obrađena u studiji, dok je od strane HDZ-a naglašeno da ne žele unaprijed odbijati ništa dok se ne izradi studija za gornju varijantu, pa da Župljani, politika i struka odluče koja je varijanta bolja. Iznesena su i različita mišljenja koliko Župljana podržava koju varijantu te je ponovno spominjan i referendum kao mogućnost izjašnjavanja mještana kuda žele da prođe cesta.

Nakon skoro trosatne rasprave postignuto je suglasje da ova varijanta kakva je predložena u Studiji utjecaja na okoliš nije dobro riješenje, ali oporba je inzistirala na njenom odbacivanju deklaracijom, dok su vladajući ostali na Zaključku o ne prihvaćanju iste dok se ne izradi i Studija za gornju trasu.

Zaključci o davanju primjedbi te izradi studije za "gornju trasu" su prihvaćeni sa sedam glasova za i šest suzdržanih, dok deklaracija sa šest  glasova za i sedam suzdržanih nije prihvaćena.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr
  • 74 Dubrovačke Ljetne Igre