Ponedjeljak, 06 Srpanj 2020
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Župa Dubrovačka

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Župa Dubrovačka

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

U X. izbornoj jedinici na području Općine Župa Dubrovačka određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1.
MARTINOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA "MARTINOVIĆI", MARTINOVIĆI 50

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BUIĆI: BUIĆI, ČORIĆI, JOZEF, PUT RADOVINE, GRBAVAC: DONJE SELO, GORNJE SELO, MAKOŠE: BIJELIĆI, LAPAČINE, MAKOŠE, VARDARI, MARTINOVIĆI: ANIŠ, MARTINOVIĆI

2. Biračko mjesto broj 2.
DOM NA DONJEM BRGATU
DONJI BRGAT, PUT  KRALJA TOMISLAVA 32

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

DONJI BRGAT: BRGLE LOPATINE, KRAJ SELA, PODMIRJE, PUT KRALJA TOMISLAVA, ZAKUCANOVAC, GORNJI BRGAT: BRATITOVO, KOD CRKVE, PERANOVIĆI, PUT HRVATSKIH BRANITELJA, ZA SUTVAROM

3. Biračko mjesto broj 3.
PETRAČA
NOVA OSNOVNA ŠKOLA "ŽUPA DUBROVAČKA" U PETRAČI, DR. ANTE STARČEVIĆA 84

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BUIĆI: PUT DR. JOSIPA LUČIĆA, ZAGRUDA, ČELOPECI: BRNJINE, LAZINE, NA RIJECI, ROVANJ, ZAKULA, MANDALJENA: POD MANDALJENOM, PUT DON ANTUNA KRILETIĆA, PUT DR. JOSIPA LUČIĆA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, PUT KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, PUT OKLADA, PUT ZRINSKOG FRANKOPANA, PETRAČA: BALETIĆI, KOD SVETOG LUKE, PETRAČA, POD PETRAČOM, PUT DR. JOSIPA LUČIĆA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, PUT KROZ BELOVO, PUT OKLADA, PUT ZA PETRAČU, UZ GLAVIČINU

4. Biračko mjesto broj 4.
ČIBAČA
PROSTORIJE  NK ŽUPA DUBROVAČKA U  ČIBAČI, PUT DR. ANTE STARČEVIĆA 98

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ČIBAČA: ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, AUGUSTA ŠENOE, DON MARINA BEUSANA, DON STJEPANA BATINOVIĆA, DR. JURAJA NJAVRA, DUBAC, ĐURIĆI, GORICA, GORNJA ČIBAČA, KNEZA DOMAGOJA, KRSTINE, MIŠIĆI, NA RIJECI, NA RUDINI, PUT DR. ANTE STARČEVIĆA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, PUT PERA KOJAKOVIĆA, PUT SV. ILIJE, PUT SV. LUKE, RUĐERA BOŠKOVIĆA, SIMA SAVINOVIĆA, TOMISLAVA MACANA, ŽITKOVIĆI

5. Biračko mjesto broj 5.
SREBRENO
PROSTORIJE OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA U SREBRENOM, VUKOVARSKA 48

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BRAŠINA: KOD SV. LUKE, POD BRAŠINOM, PUT BANA JOSIPA JELAČIĆA, PUT BRAĆE RADIĆA, PUT BRUNA BUŠIĆA, PUT DR. ANTE STARČEVIĆA, PUT VINKA NIKOLIĆA, UZ GLAVIČINO, KUPARI: BLATO, DR. EDUARDA MILOSLAVIĆA, KUPARI, KUPARSKO POLJE, POD PETRAČOM, PUT DR. ANTE STARČEVIĆA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, PUT ZA PETRAČU, VUKOVARSKA, SREBRENO: PUT BRUNA BUŠIĆA, PUT DR. ANTE STARČEVIĆA, ŠETALIŠTE DR. FRANJA TUĐMANA, VUKOVARSKA

6. Biračko mjesto broj 6.
PLAT
PROSTORIJE HOTELA "PLAT" U PLATU, PLAT 47

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PLAT: GRUJICA, IGRIŠTE, JELIĆI, PLAT, POD GOSPOM, POD MASLOVO, PUT STJEPANA RADIĆA, SOLINE: POD SMOKOVJENCEM, POD SV. NIKOLOM, SMOKOVJENAC, SOLINE

7. Biračko mjesto broj 7.
MLINI
PROSTORIJE VK "GUSAR"  U MLINIMA, ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 24 A

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

MLINI: DRAGIĆEVA, FRA KRIZOSTOMA KLEŠKOVIĆA, KLOKURIĆI, KOSTUR, KOZARINA, KRSTAC, MEĐINE, POD KRIŽEM, POPOLICA, PUT BRAĆE RADIĆA, PUT ZA ZAVRELJE, RIVJERA, ŠET.MARKA MAROJICE, TRGOVIŠTE, TUPINA, VRELO, ZAVRELJE: KOSTUR, ZAVRELJE