Ponedjeljak, 06 Srpanj 2020
Nakon niza razgovora Općinskog načelnika i direktora Libertasa usuglašen novi vozni red linije broj 23 A

Nakon niza razgovora Općinskog načelnika i direktora Libertasa usuglašen novi vozni red linije broj 23 A

Uvažavajući potrebe putnika s područja Općine Župa dubrovačka, prvenstveno za potrebe odlazaka na posao u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni, ali i uzimajući u obzir poteškoće tvrtke Libertas Dubrovnik d.o.o. zbog znatnog gubitka prihoda, nakon višekratnih razgovora općinskog načelnika Silvia Nardellija i direktora tvrtke Libertas Dubrovnik proteklih dana usuglašeno je kako će prometna povezanost stanovnika Postranja i Brgata biti ostvarena na način da se uspostavi samo jedna linija 23A koja obuhvaća bivše linije 23 i 23A. Ova nova linija više ne odlazi u Grad Dubrovnik, već samo povezuje stanovništvo Postranja i Brgata s centrom Župe kako bi isti presjedajući u druge linije došli do željenog odredišta, najčešće Grada Dubrovnika.

Usuglašeni novi vozni red linije broj 23A uspostavlja se od ponedjeljka 29.6.2020. godine prema sljedećem rasporedu:

05:50 Srebreno Petrača Buići Brgat Dubrovnik
06:50 Brgat Grbavac Buići Srebreno
07:45 Dubac Brgat Buići Brašina Srebreno
10:15 Srebreno Buići Brgat Srebreno
12:40 Dubac Brgat Buići Brašina Srebreno
14:30 Srebreno Mišići Dubac Brgat Buići Brašina
15:30 Srebreno Mišići Dubac Brgat Buići Brašina
16:35 Srebreno Zona Mandaljena Buići Brgat
20:30 Srebreno Mišići Dubac Brgat Buići Brašina

- Sukladno traženju putnika važno je napomenuti kako jedino jutarnja linija koja polazi u 05:50 iz Srebrenog, preko Petrače, Buića i Brgata prometuje do Grada Dubrovnika kako bi svi putnici mogli pravovremeno koristiti ostale gradske linije i stizati na vrijeme na posao u jutarnjoj smjeni. Također linija u 20:30 prometuje i subotom zbog potreba putnika koji se vraćaju s posla u drugoj smjeni.

Temeljem svih saznanja koje imamo u mnogobrojnim kontaktima zainteresiranih putnika, uvjereni smo da će ovakav vozni red biti zadovoljavajući do uspostave voznog reda kakav je bio na snazi prije Corona krize - rekao je načelnik Nardelli.