Ponedjeljak, 06 Srpanj 2020
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio pozive za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio pozive za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Iz Općine Župa dubrovačka obavještavaju mještane da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  danas, 25. lipnja objavio dva poziva:

•    Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
•    Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Prijave na oba poziva službeno započinju 1. rujna 2020. godine u 9:00 sati isključivo putem sustava e-Prijave, te će se prijave zaprimati do iskorištenja
raspoloživih sredstava.
S učitavanjem prijave i potrebne dokumentacije u sustav e-Prijave moguće je započeti od današnjeg dana objave poziva 25. lipnja 2020. do zatvaranja Poziva.
 
Za sufinanciranje se može prijaviti obiteljska kuća - zgrada koja je:
 
1.    zakonita
2.    nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
3.    u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
4.    koja ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi i energetskog certifikata)

U primorskoj Hrvatskoj na Poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda C ili nižeg.

Prijaviti se mogu fizičke osobe – građani koji  su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće, imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće (najkasnije do 1. 6. 2020.) te kreiraju i podnesu Fondu prijavu u sustavu e-prijava.
 
Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204.000 kn (s PDV-om) bespovratnih sredstava, odnosno 200.000 kn (za ranjive skupine građana).
 
Stopa sufinanciranja je 60% opravdanih troškova na sljedeće prihvatljive aktivnosti:

•    toplinska izolacija vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni krov, izolacija stropa prema negrijanom tavanu, kosi krov, pod) – maksimalni iznos opravdanog troška 100.000 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 60.000 kn
•    zamjena vanjske stolarije – maksimalni iznos opravdanog troška 100.000 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 60.000 kn
•    sunčani toplinski sustavi – maksimalni iznos opravdanog troška 36.250 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 21.750 kn
•    kotlovi na sječku/pelete – maksimalni iznos opravdanog troška 36.250 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 21.750 kn
•    dizalice topline – maksimalni iznos opravdanog troška 48.750 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 29.250 kn
•    fotonaponski sustavi – maksimalni iznos opravdanog troška 91.250 kn / maksimalni iznos sufinanciranja 54.750 kn

Za ranjive skupine građana stopa financiranja je 100% opravdanih troškova na sve prihvatljive aktivnosti.
 
Za prijavu je obavezno izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove. Za obiteljske kuće koje imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenog 2012. nije potrebno izrađivati novi. Troškove provedbe energetskih pregleda, izrade izvješća i energetskih certifikata prije i nakon obnove obiteljske kuće snosi prijavitelj i taj se trošak ne sufinancira od strane Fonda.

Troškove izrade Glavnog projekta i stručnog nadzora izvedbe radova ugradnje fotonaponskih pretvarača za proizvodnju električne energije snosi prijavitelj i taj se trošak ne sufinancira se od strane Fonda.
 
Opravdani su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme nastali nakon objave Poziva (25. lipnja 2020.), što se dokazuje datumom izdavanja računa.
 
Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.
 
Za prijavu na Poziv za ranjive skupine, obavezno je imati dokaz o socijalnom statusu (presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o primanju zajamčene minimalne naknade) i preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Programu.
 
Prijave se zaprimaju isključivo putem sustava e-Prijave.
Prijavu može podnijeti sam prijavitelj ili može koristiti usluge energetskog certifikatora.
Fond osigurava energetske certifikatore koji će građanima pomoći u ispunjavanju obrasca i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu, te će za uslugu korisnicima odobriti trošak do 500 kn koji će biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu obnovu.
Za ranjive skupine građana Fond će snositi trošak za certifikatora s „Liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove obiteljskih kuća“ (na www.fzoeu.hr) do 10.000 kn. Centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi socijalno najugroženijim građanima pomogli u prijavi.
 
DETALJI O POZIVIMA: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/
E-PRIJAVE: https://prijave.fzoeu.hr/
 
Za dodatne informacije na raspolaganju su kontakti:
1. info telefon 01/6448-443
2. e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dodatne informacije možete dobiti i u Općini Župa dubrovačka putem:
1. telefona: 020 487 486
                 020 487 483
2. e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
               Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.