Srijeda, 15 Srpanj 2020
Nardelli Libertasu ukazao na potrebu povećanja broja linija posebno za Postranje i Brgat

Nardelli Libertasu ukazao na potrebu povećanja broja linija posebno za Postranje i Brgat

Nakon popuštanja epidemioloških mjera pandemije korona virusa nedavno je djelomično  uspostavljen  linijski promet javnog gradskog prijevoza na cijelom području Općine Župa dubrovačka.

Zbog potreba stanovništva u daljnjoj normalizaciji svih životnih potreba pokazao se interes za još učestalijim brojem polazaka javnog prijevoza , a posebno kroz mjesta u Postranju i na Brgatu.

S tim u svezi općinski načelnik Silvio Nardelli kontaktirao je upravu tvrtke Libertas Dubrovnik  d.o.o. i ukazao na potrebe povećanja broja linija, razumijevajući situaciju u kojoj se trenutno nalazi i JGP Libertas.

Od  02. lipnja linija 23 A neće prometovati prema Gradu nego će učestalije prometovati  prema magistrali kako bi se time omogućilo presjedanje na linije 10, 16, 16A i dolazak putnika do željenog cilja.

Nadamo se da će se ovime poboljšati prometne usluge uz želju da se cjelokupni promet normalizira na način kako je to bilo prije ovih izvanrednih okolnosti.  Vozni red župskih linija Javni gradski prijevoz Libertas objavit će u ponedjeljak 01. Lipnja.

  • 71. Dubrovačke Ljetne Igre