Četvrtak, 28 Siječanj 2021
Upute Državnog izbornog povjerenstva za glasanje i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika izbora

Upute Državnog izbornog povjerenstva za glasanje i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika izbora

Državno izborno povjerenstvo pripremilo je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo upute biračima za glasanje na dan izbora i osiguranje epidemiološke zaštite svih sudionika na biračkim mjestima;

- Birači su dužni,  prilikom  ulaska  u  prostoriju, omogućiti da  im član biračkog odbora nanese dezinficijens na ruke ili sami nanijeti dezinficijens na ruke. -Preporučuje se da  birač  sa  sobom  donese  kemijsku  olovku  kojom  će  glasati. Donošenje  vlastite  kemijske  olovke,  međutim,  ne  isključuje  obvezu  birača dezinficiranja ruku na ulazu i na izlazu iz prostorije.-Ako birač sa sobom ne donese kemijsku olovku kojom će glasati, za glasanje se koristi kemijska olovka na biračkom mjestu. Neophodna je pravilna i dosljedna dezinfekcija ruku na ulasku i izlasku iz prostorije, kako bi, između ostalog, istu kemijsku olovku na biračkom  mjestu  moglo  tijekom  glasanja  koristiti  više  birača.  Pored  navedenog, članovi biračkog odbora vode brigu da se tijekom dana u više navrata kemijske olovke na biračkom mjestu obrišu dezinficijensom. -U prostoriju birači ulaze i izlaze jedan po jedan tako da je razmak među biračima i ostalim prisutnim osobama  najmanje  1,5  metar.  Birači  na  red  čekaju  ispred  ulaza prostorije, održavajući razmak od 1,5 metar. -Potrebno  je  voditi  računa  da  birači,ako  čekaju  na  ulazak  u  biračko  mjesto  u zatvorenom  prostoru  (npr.  hodniku), čekaju  na  zatvorenom  prostoru  što  kraće,  a prednost se daje čekanju na otvorenom kada je god to moguće organizirati.

U prostoriji može istovremeno biti samo onoliko birača koliko je označenih mjesta za glasanje. -O broju  birača  na  biračkom  mjestu  vodi  brigu  član  biračkog  odbora  kojeg  je predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora zadužio za nanošenje dezinficijensa, odnosno kontroliranje nanošenja dezinficijensa. Birači se zadržavaju na biračkom mjestu najkraće moguće vrijeme koje je potrebno za glasanje.  -Preporučuje se da birači nose maske, a posebno birači s kroničnim bolestima koje možebitno  predstavljaju  veći  rizik  za  razvoj  težih  oblika  bolesti SARS-CoV-2 COVID-19(npr.  osobe  s  kroničnim  respiratornim,  kardiovaskularnim,  malignim bolestima,  dijabetesom,  imunodeficijencijama,  osobe  s  većim  tjelesnih/motoričkim oštećenjima). -Ako  birač  koristi  masku,  kod  provjere  identiteta,birač  nakratko  skida  masku  na udaljenosti od 2 metra od člana biračkog odbora,koji je zadužen za provjeravanje identiteta birača, kao i od drugih osoba. -Biraču  koji  na  biračko  mjesto  pristupi  bez  maske  mora  se  omogućiti  glasanje  uz pridržavanje svih drugih epidemioloških mjera propisanih ovim Tehničkim uputama. -Birači ne trebaju nositi rukavice,osim ako imaju oštećenja kože i noktiju na rukama.


Birači  kojima  je  dijagnosticirana  zaraza  sa  SARS-CoV-2  (COVID-19), uslijed čega ne smiju pristupiti biračkom mjestu, glasaju uz pomoć druge osobe koja će po njihovoj ovlasti i uputi ispuniti glasački listić na način propisan točkom 1. Obvezatnih uputa Državnog izbornog povjerenstva broj Z VI (dalje: osoba od povjerenja).-Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza radi omogućavanja glasanja, provode glasanje na način da sve radnje  obavljaju  ispred ulaznih vrata stambenog objekta u kojem biračima prebivalište i u kojem se u trenutku glasanja taj birač nalazi i to isključivo uz pomoć osobe od povjerenja koja će po uputi tog birača ispuniti glasački listić. -Birač  kojem  je dijagnosticirana  zaraza  ne  smije  imati  neposredan  kontakt  s članovima biračkog odbora niti s glasačkim listićem.-Članovi biračkog odbora osobi od povjerenja daju odgovarajući glasački listić koji ta osoba  ispunjava sukladno dobivenoj uputi od birača kojem  je  dijagnosticirana  zaraza, nakon čega osoba od povjerenja presavija glasački listić, stavlja ga u posebnu omotnicu, zatvara je i istu predaje članovima biračkog odbora. -Članovi biračkog odbora koji dolaze po poziv u birača kojem je dijagnosticirana zaraza obavezno nose maske i rukavice. -Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza, nose sa sobom dezinficijens za ruke te dezinficiraju rukavice (kao što bi dezinficirali ruke da nemaju rukavice) prije i poslije svake posjete pojedinom biraču. -Nakon što su omogućili glasanje biračima kojima  je  dijagnosticirana  zaraza, članovi biračkog odbora po dolasku na biračko mjesto ulaze s maskom, najprije dezinficiraju ruke/rukavice i potom omotnicu s glasačkim listićem kao i sav drugi izborni materijal predaju predsjedniku biračkog odbora, skidaju maske i rukavice s ruku, odlažu ih u kantu za otpatke u kojoj je vrećica i dezinficiraju ruke.

Glasanje izvan biračkog mjesta -Birači koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu, bez obzira radi li se o biračima koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta ili se radi o biračima kojima je izrečena mjera samoizolacije, glasat će pod uvjetima propisanim Obvezatnom uputom Državnog izbornog povjerenstva broj Z VI. -Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača koji ne može pristupiti biračkom mjestu zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta biraču omogućuju glasanje  na  način  da sve  radnje  obavljaju  ispred  ulaznih  vrata  u  stan/kuću  u kojem/kojoj  se  birač  nalazi,  osim  ako  birač  nije  u  mogućnosti  pristupiti ulaznim vratima kada članovi biračkog odbora sve radnje obavljaju u stanu/kući.U stan/kuću član biračkog odbora ulazi s nazuvcima na cipelama.-Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača koji ne može pristupiti biračkom mjestu zbog izrečene mjere samoizolacijeo mogućuju biraču glasanje isključivo na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata u stan/kuću u kojem/kojoj se birač nalazi.  -Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača koji ne može pristupiti biračkom mjestu obavezno nose maske i rukavice. -Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača nose sa sobom dezinficijens za ruke te dezinficiraju rukavice (kao što bi dezinficirali ruke da nemaju rukavice)prije i poslije svake posjete pojedinom biraču. Dezinficijensom se dezinficiraju  i  ruke  birača prije i poslije glasanja. -Birači kojima je izrečena mjera samoizolacije tijekom glasanja obavezno nose maske.-Nakon 10 posjeta biračima, članovi biračkog odbora dezinficiraju i skidaju rukavice te ih odlažu u vrećicu koju članovi biračkog odbora moraju  nositi  sa  sobom.  Potom dezinficiraju ruke i stavljaju novi par rukavica. Po povratku na biračko mjesto, vrećica s korištenim rukavicama odlaže se u kantu za otpatke u kojoj je vrećica.-Nakon što su omogućili glasanje biračima koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu, članovi  biračkog  odbora  po  dolasku  na  biračko  mjesto ulaze  s  maskom,najprije dezinficiraju  ruke / rukavice i potom omotnicu s glasačkim listićem kao i sav drugi izborni  materijal  predaju  predsjedniku  biračkog  odbora, skidaju  rukavice s  ruku, odlažu ih u kantu za otpatke u kojoj je vrećica i dezinficiraju ruke.