Ispiši ovu stranicu
Organizacija rada župskog vrtića uslijed provođenja treće faze mjera, planovi u narednom razdoblju

Organizacija rada župskog vrtića uslijed provođenja treće faze mjera, planovi u narednom razdoblju

Zbog pojave pandemije virusa COVID-19 (koronavirus) nalazimo se u nesvakidašnjoj situaciji koja utječe na cjelokupno društvo, pa tako i na rad Dječjeg vrtića Župa dubrovačka. Sukladno Preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske,Dječji vrtić Župa dubrovačka poduzeo je korake kako bi se zaštitilo zdravlje djece i djelatnika.

Dana 4. svibnja Dječji vrtić Župa dubrovačka oglasio je i dao upute o dovođenju djeteta u Vrtić. U prilogu je izdao Izjavu – Covid-19 koju su ispunjavala oba roditelja (kojom se roditeljima omogućuje usluga zbrinjavanja djece predškolske dobi od 11. svibnja 2020. uz poštivanje svih epidemioloških mjera). Utvrđen je broj djece koja imaju potrebu za korištenjem usluga vrtića od 11. svibnja.

Organiziran je rad u centralnom objektu Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od 11. do 24. svibnja 2020. godine, te rad djelatnika u dva turnusa. Rad vrtića uključuje cjelodnevni i popodnevni program te smjenski rad i rad subotom.

U narednom razdoblju župski vrtić planira daljnje uključivanje djece te formiranje novih skupina nakon prijave roditelja na već spomenuti način (Izjava –Covid 19 koja se može pronaći na web stranici Dječjeg vrtića Župa dubrovačka ili telefonskim kontaktiranjem na 020/487-374) do srijede 20. svibnja 2020. godine do 15 sati. Roditelji koji su prijavili korištenje vrtića od 11. svibnja 2020. godine ne trebaju se ponovno prijavljivati, osim u slučaju ako ne namjeravaju više koristiti usluge vrtića. Sukladno epidemiološkoj situaciji rad će biti formiran na ovakav način dok se ne promjene upute i preporuke nadležnih institucija.

Roditelji koji su prijavili korištenje vrtića od 11. svibnja 2020. godine plaćat će vrtić razmjerno broju dana od same prijave (od 11. svibnja 2020. godine) pa nadalje. Oni roditelji čija djeca ne pohađaju vrtić u ovom trenutku i koji nisu prijavili dolazak djeteta ne plaćaju vrtić sukladno sadašnjim mjerama. Ako dođe do promjene mjera, roditelji će biti na vrijeme obaviješteni - poručila je Marija Jelić ravnateljica župskog vrtića.