Ponedjeljak, 25 Rujan 2023
Vodovod Dubrovnik; Independent Quality Review dao zeleno svijetlo za Aglomeraciju Dubrovnik

Vodovod Dubrovnik; Independent Quality Review dao zeleno svijetlo za Aglomeraciju Dubrovnik

Kapitalni projekt Vodovoda Dubrovnik – Aglomeracija Dubrovnik dobila je i posljednje potrebno „zeleno svijetlo“ pred potpisivanje ugovora. Nezavisni stručnjaci IQR-a (Independent Quality Review) koji su imali zadatak obaviti posljednji pregled svih aspekata projekta Aglomeracije ocijenili su ga pozitivnom ocjenom te potvrdili njegovu opravdanost i ekonomsku isplativost.

- Vodovod u najskorije vrijeme očekuje potpisanu odluku o financiranju od strane ministra gospodarstva i održivog razvoja, a nakon čega će se potpisati ugovori o partnerstvu s Gradom Dubrovnikom i Općinom Dubrovačko primorje, dok će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju biti poslani u službenu proceduru  – rekao je ovom prigodom predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić, naglasivši da će time i službeno započeti najbitniji infrastrukturni projekt u novijoj povijesti Dubrovnika ukupno vrijedan 881,2 milijuna kuna, a čijom će realizacijom sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Dubrovnika biti značajno unaprijeđen.

Ukupno je planirano više od 40 kilometara radova na modernizaciji sustava vodoopskrbe, kao i 31 kilometar radova na sustavu javne odvodnje, izgradnja novih crpnih stanica, vodosprema i ostalih potrebnih objekata te izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dok je objekt pročistača pitke vode već izgrađen te će se trošak njegove izgradnje također refinancirati putem projekta Aglomeracije.

  • DLJI2
  • zagonetka_pobjede