Ponedjeljak, 25 Rujan 2023
Aktivnosti prometne policije; "Učimo o prometu u pokretu" -Ukazati djeci na sve opasnosti koje ih čekaju na cesti

Aktivnosti prometne policije; "Učimo o prometu u pokretu" -Ukazati djeci na sve opasnosti koje ih čekaju na cesti

Postaja prometne policije Dubrovnik provela je aktivnost pod nazivom "Učimo o prometu u pokretu".  Cilj aktivnosti je ponoviti savladano teoretsko znanje u prirodnom prometnom okruženju, odnosno prometnicama i kako se sigurno kretati na putu od doma do škole i obrnuto, kao i ukazati djeci na sve opasnosti koje ih čekaju na cesti.

Postaja prometne policije Dubrovnik već dugi niz godina provodi i sudjeluje u velikom broju preventivnih akcija i natjecanja, preko dječjih vrtića i osnovnih škola koje djeluju na području Grada Dubrovnika. Na taj način promiču svijest i prometnu kulturu kod mladih koji tek počinju samostalno sudjelovati u prometu na cesti kako bi se isti na najbolji mogući način pripremili za sudjelovanje u prometu i dobili temelj za daljnje prometno obrazovanje, odnosno kako bi se u budućnosti stanje sigurnosti u cestovnom prometu svelo na još veću razinu, smanjii broj prometnih nesreća i stradavanja sudionika na prometnicama.

  • DLJI2
  • 74 Dubrovačke Ljetne Igre