Župski portal - zupcica.hr

http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg
 
http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg

Župski portal - zupcica.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi pružio bolje korisničko iskustvo, prilagodio funkcionalnost stranice i prikaz sustava oglašavanja. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića.

Opći uvjeti korištenja

Prihvaćam

Turistička zajednica Općine raspisala natječaj za novog direktora Turističkog ureda

Kako dugogodišnji direktor Turističkog ureda Turističke zajednice općine Župa dubrovačka Ivo Handabaka sredinom godine odlazi u mirovinu, Turističko Vijeće župske Turističke zajednice je raspisalo natječaj za izbor i imenovanje direktorice ili direktora Turističkog ureda TZ Općine.


Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), članku 28. točka 6. Statuta Turističke zajednice  općine Župa dubrovačka te Odluke Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Župa^dubrovačka od 26. veljače 2019.godine, Turističko Vijeće Turističke zajednice općine Župa dubrovačka raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističkog ureda Turističke zajednice općine Župa dubrovačka

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/ica mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
1.    da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
2.    da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
3.    da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4.    da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5.    da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6.    da poznaje rad na osobnom računalu.
7.    da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e- mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti
•    životopisa, vlastoručno potpisan;
•    presliku osobne iskaznice;
•    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
•    dokaz iz koji je vidljivo da kandidat/kinja ima najmane jednu godinu radnog iskustva na poslovima s područja turizma;
•    prijedlog programa rada Turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u izvorniku;
•    dokaz o aktivnom poznavanju svjetskog jezika - preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike, preslika indexa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija svjetskog jezika i trajanje;
•    preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen stručni ispit) ili vlastoručnu potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati. Napomena: direktorom/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni
ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
• dokaz o poznavanje rada na računalu - preslika potvrda/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indexa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu;
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj.osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječeja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:
Turistička zajednica općine Župa dubrovačka Šetalište dr.Franja Tuđmana 7 20207 MUNI
s naznakom „ Ne otvarati - natječaj za direktora/icu".
Natječaj će se objaviti na web stranici Turističke zajednice općine Župa dubrovačka, Portalu Župčica, Narodnim novinama, Dubrovačkom vjesniku i na oglasnim pločama Općine i TZO Župa dubrovačka.
Prijave za natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Narodnih novina.
0 rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odjuke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Župa dubrovačka.

Broj: 46/19

Turističko Vijeće Turističke zajednice općine Župa dubrovačka

Srebreno, 27. veljače 2019.


Podijeli ovaj članak

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn