Župski portal - zupcica.hr

http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg
 
http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg

Župski portal - zupcica.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi pružio bolje korisničko iskustvo, prilagodio funkcionalnost stranice i prikaz sustava oglašavanja. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića.

Opći uvjeti korištenja

Prihvaćam

Inventura 2016. s Načelnikom Nardellijem; Godina početka realizacije velikih projekata

Već uobičajeno, zadnji dan godine koju napuštamo s načelnikom Silviom Nardellijem napravili smo inventuru 2016.  koju ćemo pamtiti po napokon potpisanom ugovoru za realizaciju projekta turističkog kompleksa u Kuparima, završetku školske sportske dvorane, početku građevinskih radova na izgradnji Groblja Dubac, te rušenju hotela Ambasador koje je označilo početak realizacije novog hotelskog kompleksa u Platu.

Godina je počela radovima na polaganju kabelskog raspleta u trup magistrale od Trgovišta do Srebrenog i rekonstrukcijom dijela Puta dr. Ante Starčevića ispred zgrade ambulante u Srebrenom

Nakon prioritetnih radova koji su omogućili opskrbu hotela i trgovačkog centra u Srebrenom prije njihovog otvorenja, uslijedili su radovi na polaganju visokonaponskog kabela u trup magistrale s kojim je osigurana kvalitetna opskrba gospodarskih objekata u Srebrenom iz trafostanice Mlini na kojoj je napravljena rekonstrukcija postrojenja. Tako je osigurano duplo napajanje svih novih objekata u Srebrenom, a značajno je poboljšana kvaliteta opskrbe i središnjeg djela Župe. To je samo dio investicije koja se nastavlja polaganjem kabela do Kupara kako bi se osigurala kvalitetna opskrba novog turističkog kompleksa, a konačno rješenje je uvezivanje u sustav nove trafostanice u Platu nastavkom polaganja visokonaponskog kabela u trup magistrale od Mlina do Plata.

Rekonstrukciju dijela Puta dr. Ante Starčevića i spoj te ulice s putom Bruna Bušića radili smo zajedno s Županijskom upravom za ceste. Na tom dijelu je uz rekonstrukciju raskrižja izgrađen i nogostup. U suradnji s ŽUC-om se radilo i na cesti od Kružnog toka u Gornjoj Čibači prema naselju Čelopeci gdje se ugrađivao nogostup i javna rasvjeta, a trenutno se radi u naselju Bjelice na cesti od zavoja na Bjelicama do sportske dvorane, dijelu koji nismo uspjeli dogovoriti tijekom prethodnih radova na širenju te ceste, ugradnji nogostupa i javne rasvjete. To je dio koji smo naknadno uspjeli imovinski riješiti , ostalo je još par lokacija kako bi tu cestu riješili u potpunosti, što se nadam da ćemo uspjeti.

Na cesti od Mljekare prema Čibači su postavljeni usporivači prometa – ležeći policajci, što nije najbolje prihvaćeno od dijela mještana

Već ranije su postavljeni usporivači prometa na dijelu te ceste od Donje Čibače do Mljekare, te dalje do Kantula, a ove godine su uz „ležeće policajce“ na dionici od Donje Čibače do križanja s D 8 u Čibači, isti postavljeni i u Zavrelju, Mlinima, te Putu za Petraču , a svi su usporivači postavljeni na zahtjeve mještana koji žive u tim ulicama. Put za Petraču je doživio i promjenu u regulaciji prometa, a sve u cilju da se ta jako uska cesta napravi što sigurnijom. Mada znam da se usporivači prometa vozačima baš previše i ne sviđaju, oni povećavaju sigurnost na cesti.

Nastavljena je izgradnja nogostupa uz Državnu cestu kroz Župu i na lokalnim cestama

Nastavljamo izgradnju nogostupa, prošle godine je završen nogostup između Blata i Kupara, radila se dionica na Međinama, ispod Zavrelja, u Solinama, a kroz taj ugovor imamo jednu malu dionicu u Platu. Postavljene su pješačke ograde na više lokacija. Nastavljamo i izgradnju nogostupa s južne strane na cesti od Mljekare prema Čibači.

U tijeku je rekonstrukcija raskrižja u Srebrenom, hoće li doći do ugradnje desnog skretača iz pravca Mlina na put Bruna Bušića (iza pošte) ?

To je bio naš uvjet u ovom projektu. Držim da je Općina pomogla iznimno puno rješavanju ovog projekta. Pokrenuli smo izradu Idejnog projekta, riješili u potpunosti imovinsko pravne odnose za zemljište koje je bilo u privatnom vlasništvu, te vlasništvu tvrtki Brenum i Sub centar, pa potrebno zemljište Hrvatske ceste ništa nije koštalo. Zato smo tražili da se ovaj projekt stavi u prioritet, te da u njega bude uključen i spoj s ulicom Bruna Bušića. Ovim će se riješiti sam ulaz i tako omogućiti prometovanje tom ulicom iz pravca Mlina do puta dr. Ante Starčevića, a sama ulica će se urediti naknadno. Na samom raskrižju Srebreno nakon rekonstrukcije će se omogućiti paralelno odvijanje prometa u oba smjera. Neće ni to biti najsretnije rješenje, ali dosta bolje nego postojeće.

Od izbora do izbora svaki put se aktualizira Brza cesta ili župska zaobilaznica. Međutim, dalje od predizbornih najava se nije pošlo.

Naš stav je jasan. Brza cesta ili obična dvotračna cesta koja bi išla od Zračne luke do Grada se može graditi samo utvrđenim koridorom koji je ucrtan u Prostorni plan Općine i Županije. Znači iznad naseljenih mjesta Župe i to je za nas jedina moguća opcija, nećemo prihvatiti nikakvo dijeljenje Župe na dva dijela, taman to bila dvotračna cesta. Uz to tražimo spoj s te ceste za Župu. Nažalost, po tom pitanju ništa konkretno nije napravljeno .

Napokon je završena školska sportska dvorana i data na upotrebu školskoj djeci , sportskim klubovima i rekreativcima. Međutim, dio roditelja postavlja pitanje dali je njezin kapacitet dovoljan za broj učenika koji polazi župsku školu. Naime, dio odjeljenja samo jednom tjedno za nastavu tjelesnog odgoja koristi dvoranu, a drugi termin imaju ispred škole ili ako pada kiša u učionici.

Napravili smo trodijelnu sportsku dvoranu , koju praktično mogu koristiti tri odjeljenja istovremeno, a tu je i mala dvorana, kao i vanjsko igralište. Dvorana bi svojim kapacitetima trebala biti dostatna za sve učenike škole, a pitanje načina njenog korištenja za potrebe nastave tjelesnog odgoja bi trebalo postaviti ravnatelju škole. Dvorana je u funkciji i uz učenike je koriste i sportaši i rekreativci . Ovo je eksperimentalna godina u kojoj smo zajedno sa školom utvrdili cijene korištenja za sportaše i rekreativce koje bi trebale pokriti neke troškove oko održavanja dvorane. Bit ćemo pametniji nakon godinu dana, vidjet ćemo hoće li te cijene pokriti troškove.

U tijeku je i otkup zemljišta za dogradnju školske zgrade na Mljekari . Međutim, taj projekt neće biti gotov do početka sljedeće školske godine. Poznato je da su svi raspoloživi prostori u obje zgrade popunjeni, a broj učenika i odjeljenja na jesen će biti još veći. Kako riješiti nedostatak prostora ?

Sporazumom sa Županijom smo se obvezali kupiti zemljište potrebno za dogradnju škole. Riječ je o zemljištu obitelji Savinović smještenom neposredno uz školsku zgradu, kupljeno je nešto malo manje od 1,5 milijuna kuna vrijednosti zemljišta. Slijedi izrada dokumentacije i traženje novca od Ministarstva i EU fondova za realizaciju projekta. Što se tiče s kapacitetima za iduću školsku godinu, već smo imali najave iz škole da ćemo neke prostore koji su dati na korištenje udrugama građana u zgradi na Kantulama, morati vratiti za potrebe škole, ali to ćemo još razmotriti kroz naredni period. Kad je riječ o školi, važno je naglasiti da smo i ove godine , tako i sljedeće osigurali sredstva za cjelodnevni boravak učenika u školi.

Župski vrtić je i dalje u problemima s nedostatkom prostora. Broj polaznika je prešao brojku 500

Tako je imamo rekordan broj od preko 500 djece. Tu se vraćamo na izgradnju Dječjeg vrtića u Kuparima. Projekt će vrlo brzo biti gotov , on je u samom konačnici izrade. Čim bude gotov krećemo na ishođenje potrebne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole , te nakon toga u osiguranje sredstava za gradnju. Projekt će biti kandidiran za EU fondove, te ćemo ili vlastitim sredstvima ili iz fondova osigurati sredstva za izgradnju.

Na projektu Groblja Dubac u ovoj su godini napokon krenuli građevinski radovi

Kroz sve ove godine napravljen je veliki posao u rješavanju otkupa zemljišta, kompletne dokumentacije, plana uređenja, te su došle na red tri značajne investicije na izgradnji potpornih i gabionskih zidova unutar obuhvata groblja koji praktično formiraju platoe budućeg groblja, južnog potpornog zida, te izgradnja pristupne ceste.

Vrijednost radova kroz sljedeću godinu iznosi preko 25 milijuna kuna. Jesu li ta sredstva upitna s obzirom na stanje u Gradu Dubrovniku kojim će prvi dio godine upravljati Vladin povjerenik.

Nadam se da nije. Ovo što je ugovoreno bi trebalo ići svojim tijekom i dobar dio radova će iz 2016. prijeći u 2017. godinu sukladno ugovorima i dinamici izvođenja radova. Upitne su nove investicije, međutim pred nama su mjeseci u kojima bi trebali riješiti dogovorene poslove, a kako su izbori u Svibnju, sredinom godine bi trebali imati novu Gradsku upravu koja će rješavati nove investicije.

Ova je godina donijela nova ulaganja u zdravstvo, otvorena je ginekološka ordinacija u prostorima Doma zdravlja u Srebrenom

Nastavili smo s ulaganjem u zdravstvo, osiguravamo općinski prostor za potrebe Pedijatrijske ambulante, financiramo rad laboratorija unutar ambulante, uređen je kompletan unutarnji i vanjski interijer zgrade ambulante u kojoj je po uređenju otvorena ginekološka ordinacija. Ove smo godine iz proračuna izdvojili 150 tisuća kuna za potrebe nabavka vozila za Hitnu medicinsku službu koje će biti korišteno za područje Župe dubrovačke.

Godina na izmaku je ponovno donijela raspravu o problemu opskrbe vodom područja susjedne Ivanice

Mi nismo protiv razvoja Ivanice, međutim želimo znati što se u vezi toga događa. Sukladno ambicijama Općine Ravno po pitanju izgradnje turističkih zona i golf terena, nemamo ništa protiv te izgradnje i razvoja, međutim ne možemo dozvoliti da to događa na uštrb Župe dubrovačke. Bio sam osobito ljut kada je tvrtka Vodovod s Općinom Ravno radila na rješenjima vodoopskrbe Ivanice, preko rješenja vodoopskrbe Graničnog prijelaza Brgat. S tim se nećemo i ne možemo složiti jer bi voda išla iz sustava Župe dubrovačke, a sjetimo se da smo prije par godina s Hrvatskim vodama i Vodovodom radili značajne investicije na sanaciji vodocrpilišta Duboka Ljuta gdje se zbog nedostatka vode u ljetnim mjesecima radilo na proširenju zahvata vodocrpilišta. Zato je čudno da se razmišlja o opskrbi Ivanice s istog vodocrpilišta. Župa dubrovačka mora razmišljati prvenstveno o svom razvoju i potrebama za vodom budućih turističkih kompleksa i obiteljskih objekata.

Posebno nas brine pitanje odvodnje s Ivanice, kako fekalne, tako i oborinske što se mora riješiti istovremeno s izgradnjom vodoopskrbnog sustava. Izgradnja kanalizacijskog sustava i odgovarajućih prečistača su preduvjet za rješenje pitanja vodoopskrbe Ivanice. Postoje niz rješenja, jedno od njih je tlačni cjevovod iz Omble i povratni kanalizacijski cjevovod prema Rijeci dubrovačkoj. Nama bi najviše odgovaralo rješenje napajanja iz Vodostana Hidroelektrane u Platu jer bi tako riješili pitanje protupožarne zaštite i napajanja poljoprivrednih površina. To bi bio dijelom gravitacijski, a dijelom tlačni vodovod, a postojalo je i rješenje opskrbe iz samog tunela Hidroelektrane. To su sve moguća rješenja, treba vidjeti koje je najbolje a dane ugrožava interese Župe dubrovačke.

U ovoj godini je napokon potpisan ugovor za realizaciju projekta turističkog kompleksa u Kuparima

Još jedan put izražavam zadovoljstvo načinom privatizacije Kupara. Cijelo vrijeme trajanja koncesije (99 godina) investitor će jednu trećinu određene koncesijske naknade plaćati u proračun Općine Župa dubrovačka, kao i dio sredstava za pravo gradnje. Investitor je ušao u posjed tog zemljišta i započeo je pripremne radnje, prvenstveno čišćenje devastiranih objekta i okoliša kako bi se moglo pristupiti geodetskim radovima. Investitor je krenuo u izradu idejnih rješenja, a u suradnji s Općinom i Urbanističkog plana uređenja Kupari.

U Platu je počelo rušenje devastiranih hotelskih objekata, prema najavama Hoteli Plat u narednoj sezoni neće gostima otvarati svoja vrata

Do početka ovogodišnje turističke sezone je srušen dio Ambasadora, ti su se radovi s manjim intenzitetom nastavili i ove jeseni, međutim investitor još uvijek ne može pristupiti značajnijim radovima iskopa s obzirom da nema svu potrebnu dokumentaciju. Tvrtka Karisma je od Vlade RH zatražila da se taj projekt uvrsti u strateške državne projekte, što je podržano od strane povjerenstva kojeg sam bio član. Najave otvorenja za 2018, mislim da su nerealne, te da se to može očekivati 2019. godine.

U Luci Srebreno ove je godine nakon uređenja ceste od hotela Sheraton do lukobrana postavljeno privezište za barke. Kakvi su planovi za daljnja ulaganja u luku i povećanje broja vezova

Tijekom investicije i uređenja ceste i obalnog zida do mula uklonjeni su mulići izgrađeni uz cestu. Općina je u suradnji sa Županijskom lučkom upravom investicijom od oko 250 tisuća kuna postavila montažno privezište za barke koje su se prije vezivale na uklonjene muliće. Korisnici tih plovila još uvijek ne plaćaju nikakvu naknadu. Županijska lučka uprava kroz sljedeću godinu planira krenuti s naplatom naknade za vezove. Mi ćemo kroz 2017. godinu početi s izradom projektne dokumentacije što god bude trebalo napraviti za kompletnu Luku Srebreno. Planiramo sljedećih godina etapno ići u realizaciju tog projekta.

Iako proračun za sljedeću godinu nije na razini onih iz prethodnih, uz najznačajnije ulaganje u projekt Groblja Dubac , predviđene su značajne investicije u komunalnoj infrastrukturi

Uz financijski najjaču investiciju u projekt Groblja Dubac, značajno je ulaganje u šetnicu Srebreno u iznosu od 5 milijuna kuna, uredit će se i dio Vukovarske ulice od trgovačkog centra do vrtića što uključuje i izgradnju kružnog toka ispred vrtića, nastavlja se izgradnja nogostupa i ugibališta. Kroz proračun za sljedeću godinu smo osigurali sva potrebna sredstva za redovno održavanje cesta, javnih površina i rasvjete. Osigurana su sredstva za Komunalno društvo koje se brine o čistoći Župe, sredstva za potrebe Dječjeg vrtića, socijalni program koji je zadržan na istoj razini kao i  ranijih godina. Sredstva za udruge i sport su 10-tak posto manja nego prijašnjih godina iz jednostavnog razloga, manjeg proračuna zbog gubitka statusa posebne državne skrbi.

Općina Župa dubrovačka je od onoga trenutka kada je uživala status posebne državne skrbi do danas izgubila oko 10 milijuna kuna proračunskih prihoda. Manji su i prihodi od komunalnog doprinosa u odnosu na zadnje dvije godine u kojima smo imali ekspanziju gradnje, što sljedećih godina ne možemo očekivati. Međutim činjenica je da će se otvaranjem novih radnih mjesta, prvenstveno u Kuparima i Platu , kroz porez na dohodak sve bolje puniti proračun, te će on iz godine u godinu rasti . I to ne samo kroz porez na dohodak, nego i kroz koncesije, zakupe javnih površina i boravišne pristojbe. Kad se svi gospodarski kapaciteti stave u funkciju župski proračun, a s njime i Župu očekuje ružičasta budućnost.


Podijeli ovaj članak

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Razgovori - najnovije

I ovu godinu na njezin zadnji dan završavamo tradicionalnim razgovorom s općinskim načelnikom Silviom Nardellijem. Kakva je 2019. bila za...
Osnovna škola Župa dubrovačka kraj ove školske godine dočekuje s 845 učenika u školskim klupama, pa bi po tom broju...
Već tradicionalno, zadnji dan godine koju napuštamo razgovaramo s općinskim načelnikom Silviom Nardellijem. Bila je to jedna u nizu godina...
Već uobičajeno, zadnji dan godine koju napuštamo s načelnikom Silviom Nardellijem napravili smo inventuru 2016.  koju ćemo pamtiti po napokon...
Župski MMA borac Antun Račić otputovao je u utorak u Rusiju u Ingušetiju gdje će večeras nastupiti u jednoj od...