Župski portal - zupcica.hr

http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg
 
http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg

Župski portal - zupcica.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi pružio bolje korisničko iskustvo, prilagodio funkcionalnost stranice i prikaz sustava oglašavanja. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića.

Opći uvjeti korištenja

Prihvaćam

Po naredbi Ministra poljoprivrede do daljnjeg zabranjen lov na pernatu divljač

Lovačko društvo Župa dubrovačka obavještava svoje članove da je do daljnjeg po naredbi Ministra poljoprivrede zbog pojave ptičje gripe zabranjen lov na pernatu divljač.

Naredbu ministra Tolušića prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja influence ptica na području cijele Republike Hrvatske određuju se sljedeće mjere:

1. Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama

2. Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostale peradi

3. Zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice

4. Zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

5. Zabranjuje se lov pernate divljači i uporaba ptica iz redova Anseriformes i Charadriiformes kao vabaca

6. Zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te sva druga okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta

7. Obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine

8. Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi i pernate divljači i ptica:

a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt; čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,

b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,

c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,

d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,

e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca

9. Obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica

10. Prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica s moguće zaraženima, nadležnoj veterinarskoj organizaciji.

Članak 2.

Na zaraženim i ugroženim područjima, osim mjera iz članka 1. ove Naredbe, određuje se:

1. Zabrana stavljanja u promet žive peradi, ugojene pernate divljači i ptica, osim:

a. u svrhu upućivanja na klanje peradi i ugojene pernate divljači iz intenzivnog uzgoja u odobrene ili registrirane objekte za klanje pod posebnim uvjetima i nadzorom veterinarske inspekcije,

b. peradi koja se, zbog tehnoloških razloga, upućuje iz kontroliranog i zatvorenog uzgoja u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima, i

c. jednodnevnih pilića iz registriranih valionica koji se upućuju u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj peradi, po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima.

2. Zabrana iznošenja gnoja, stelje ili korištene slame s gospodarstava na kojima se drži perad, pernata divljač i ptice, osim po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora i pod posebnim uvjetima.

Članak 3.

Određuje se provedba kliničkih pregleda i uzimanja uzoraka od prijemljivih životinja u skladu s Programom nadziranja influence ptica u Republici Hrvatskoj (klasa: 322-02/17-01/12).

Članak 4.

Mjere određene ovom Naredbom ostaju na snazi do daljnjega, dok se na temelju procjene rizika u odnosu na influencu ptica ne steknu uvjeti za njihovo ukidanje.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 4/17).

Članak 6.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/149

Urbroj: 525 -10/1288-17-9

Zagreb, 16. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.


Podijeli ovaj članak

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn