Župski portal - zupcica.hr

http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg
 
http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg http://www.zupcica.hr/images/slike/moduli/tz-brosura1.jpg

Župski portal - zupcica.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi pružio bolje korisničko iskustvo, prilagodio funkcionalnost stranice i prikaz sustava oglašavanja. Koristeći našu stranicu slažete se s korištenjem kolačića.

Opći uvjeti korištenja

Prihvaćam

Načelnik Nardelli o aktualnim projektima i aktivnostima, te razgovorima s Hrvatskim vodama

Kako se polako približava i kraj godine, a  projekata i aktivnosti je sve više, načelnik Silvio Nardelli se osvrnuo na aktualne aktivnosti i projekte, a kao najvažnije istaknuo intenzivne razgovore koje su predstavnici Općine u proteklih par mjeseci vodili s Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama i za koje se nada da počinju davati rezultate.

Plodni razgovori s Hrvatskim vodama i Vodovodom Dubrovnik će imati velik utjecaj na poboljšanje kvalitete života svih stanovnika Općine, dobili smo jamstva da će Hrvatske vode pomoći oko financiranja kanalizacijskog sustava naselja Čibača i Poslovne zone Čibača

S Hrvatskim vodama te tvrtkom Vodovod Dubrovnik vodili smo zaista moram reći plodne razgovore te smo došli do rješenja koja će zaista imati velik utjecaj na poboljšanje kvalitete života svih stanovnika naše Općine. Tako su Hrvatske vode s tvrtkom Vodovod potpisale Ugovor vrijedan preko 6 milijuna kuna, a koji se odnosi na izradu cjelovitog projekta aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i  izgradnju pročistača s novim ispustom na već previđenoj lokaciji u Kuparima. Kako nam je u tijeku ishođenje izmjena građevinske dozvole za kanalizacijski sustav naselja Čibača i Poslovne zone Čibača na posljednjem sastanku na kojem je bio i generalni direktor Hrvatskih voda, gosp. Đuroković dobili smo jamstva da će nam Hrvatske vode pomoći i oko financiranja same izgradnje spomenutog sustava čime ćemo riješiti jedan zaista gorući problem.

Paralelno s time s Gradom Dubrovnikom i tvrtkom Vodovod Dubrovnik pokrenute su aktivnosti oko konačnog preuzimanja postojećeg ali i planiranog kanalizacijskog sustava pod okrilje tvrtke Vodovod Dubrovnik koja je i nadležna za bavljenje takvim poslovima.

To će nam uvelike olakšati održavanje postojećeg sustava te nastavak izgradnje i dovršetka sustava jer će se regulirati uvjeti priključenja, plaćanje priključka kao i samo plaćanje odvodnje.
Već sam spominjao nedavni sastanak na kojem smo uz predstavnike Grada Dubrovnika, Hrvatskih voda, Općine Ravno i Vodovoda Dubrovnik prisustvovali gosp. Marić i ja, a na kojem je dogovoreno da će Vodovod Dubrovnik pokrenuti izmjenu postojeće građevinske dozvole od crpne stanice Donji Brgat do novog graničnog prijelaza Brgat Gornji i to tako da se kroz navedenu trasu osim vodoopskrbne cijevi položi i cijev za odvodnju otpadnih voda odgovarajućeg profila.

To bi bila prva faza rješavanja problema vodoopskrbe ali i istovremeno i odvodnje naselja Ivanica na čemu smo zapravo uvijek i inzistirali tj. da se ova problematika rješava cjelovito.
Nakon te prve faze, a nakon što se zadovolje i međusobno dogovore svi uvjeti uslijedilo bi rješavanje sustava na Ivanici, spajanje od graničnog prijelaza Brgat do granice s Općinom Ravno te spajanje na sustav odvodnje Grada Dubrovnika. Razvojem aglomeracija Dubrovnik i Župa uz pomoć Hrvatskih voda, u  konačnici bi se spojio i vodoopskrbni sustav Grada i Župe te tako osigurala sigurna opskrba šireg područja.

Dakle u prvoj fazi cjelovito bi se odradila dionica od Brgata do novog graničnog prijelaza, a ne do granice s BIH tj. Općinom Ravno. Ostale aktivnosti spadaju u sljedeće faze i to uz prethodne dogovore svih zainteresiranih strana, Grada Dubrovnika, Općine Župa dubrovačka, Vodovoda Dubrovnik, Općine Ravno i naravno Hrvatskih voda koje su zapravo i institucionalni okvir rješavanja ovog ipak međudržavnog problema.
Koristim priliku i zahvaliti se predstavnicima Hrvatskih voda, gđi. Putici i gosp. Đurokoviću, gradonačelniku Grada Dubrovnika gosp. Frankoviću, te predstavnicima tvrtke Vodovod, gosp. Begoviću i gosp. Matušiću na zaista konstruktivnim dogovorima koji će ja vjerujem rezultirati stvarnim poboljšanjem kvalitete života stanovnika Općine Župa dubrovačka.

U tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih prijelaza s kompletnom svjetlosnom te vertikalnom i horizontalnom signalizacijom na lokaciji Dubac, na Mišićima, na Popolici, na Trgovištu, u Zavrelju, u Solinama te u Platu na dvije lokacije

Što se tiče Hrvatskih cesta tu je također nekoliko razina pregovora, a kao najvažnije bih istaknuo činjenicu da je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izgradnju za sada pješačkih prijelaza s kompletnom svjetlosnom te vertikalnom i horizontalnom signalizacijom na lokaciji Dubac na državnoj cesti 223, na državnoj cesti D8 na lokacijama na Mišićima, na Popolici, na Trgovištu, u Zavrelju, u Solinama te u Platu na dvije lokacije. Time bi uz postojeća dva pothodnika u Kuparima te semafonizirane prijelaze na raskrižjima za Poslovnu zonu i Srebreno ipak poboljšali sigurnost u prometu i to već do lipnja 2019. godine.

Paralelno s time Hrvatske ceste su raspisale natječaj za izradu projekta poboljšanje prometnih uvjeta na kompletnoj dionici državne ceste D8 kroz Općinu Župa dubrovačka, praktički od Orsule do Oboda. Kroz taj projekt tražit će se trajna rješenja u vidu pothodnika i nathodnika te krenuti u projektiranje istih te naravno ishođenje dozvola.

Osim pješačkih prijelaza nastavljamo s Hrvatskim cestama  redovne aktivnosti kao što su uređenje raskrižja Kupari po sličnom principu kao i raskrižje Dubac te izgradnju pojedinih dionica nogostupa.
Osim projekata koji se odnose na državnu cestu D8  u dogovoru s Hrvatskim cestama organizirali smo i javno predstavljanje Studija izvedivosti koridora brze ceste Dubrovnik - Crna Gora  s naglaskom na koridor kroz Župu dubrovačku. Premda predstavljanje Studije nije bila zakonska obaveza Općina Župa dubrovačka željela je na ovaj način upoznati stanovnike s predloženim koridorima kako bi se iznašlo najbolje rješenje. Ono što su se svi složili je da je potrebna gradnja još jednog pravca kroz Župu dubrovačku, a to najbolje pokazuju brojke koje je tijekom prezentacije iznio inženjer Pavo Kristek u ime tvrtke Institut IGH d.d. Prva i četvrta varijanta koje su i ocijenjene kao prihvatljive za daljnju razradu unesene su i u Prijedlog Izmjene i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije koji je trenutno u fazi provođenja Javne rasprave.Prema prvoj varijanti koja je trenutno u Prostornom planu, cesta prolazi od Šumeta gdje završava tunel koji se spaja s magistralom poviše Grada, pa tunelom kroz brdo Parež, uz samu granicu s BiH, poviše svih gornjih župskih sela i spušta se na Soline. Ova varijanta ima tri čvora, jedan iz Kupara, drugi u Gajinama i treći u Solinama. Četvrta varijanta je na najnižoj visini i izlazi tunelom ispod Donjeg Brgata, prolazi poviše Čelopeka, penje se prema Gajinama te tunelom ispod Baletića dolazi iznad naselja trasom koja je praktički jedina moguća u svim razmatranim varijantama.

Ono što je naglašeno je da bi se trebalo raditi o dvotračnoj, a ne četverotračnoj cesti te važnosti spojeva kako bi nova cesta bila što bolje iskoristiva i za lokalno stanovništvo.

Očekujemo rezultate prijave na  projekt  ''Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja''

Jedna od uvijek zanimljivih tema je i tema predškolskog obrazovanja tj.  Dječjeg vrtića, a glavna novost je da uskoro očekujemo rezultate prijave na  projekt  ''Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja''.  Zbog nešto sporijeg tijeka  evaluacije prijava nažalost još uvijek čekamo finalnu potvrdu projekta ''teškog'' preko 12 milijuna kuna, a koji bi bar u narednih 30 mjeseci olakšao život roditeljima predškolskog uzrasta i naravno kako i sam naziv kaže unaprijedio postojeće usluge u vrtiću. Moram samo napomenuti da ćemo se i nakon nadam se uspješne potvrde projekta za kompletnu provedbu morati strpjeti još mjesec - dva jer nas po potvrdi projekta čeka i uređenje tri nova prostora u unajmljenim prostorima u zgradi preko puta Općine i Dječjeg vrtića.
Drago mi je i da mogu potvrditi da ćemo neovisno o realizaciji projekta koji sam spomenuo, a zahvaljujući naporima ravnateljice i stručnog tima vrtića i ove godine uspjeti upisati djecu koja do kraja ove tekuće godine navršavaju godinu dana te tako olakšati život i dodatnom broju roditelja.

Sanacija i uređenje šetnice Srebreno:  Nedostatci su evidentirani od strane nadzora, te za taj dio radova Općina nije platila niti kunu, a i ne namjeravamo dok god završno izvješće nadzornog inženjera ne potvrdi da su radovi izvedeni u skladu s natječajem i da zadovoljavaju pravila struke

Jedna od stvari koja manje veseli ali moram je spomenuti je sanacija i uređenje šetnice Srebreno. Još u lipnju ove godine smo privremeno zaustavili radove radi nesmetanog odvijanja turističke sezone, a sada nas čeka popravak koji se odnosi i na loše izvedene radove od strane tvrtke Medius ali i nekvalitetne materijale isporučene od strane tvrtke Beton Lučko. Nedostatci su evidentirani od strane nadzora te za taj dio radova Općina nije platila niti kunu, a i ne namjeravamo dok god završno izvješće nadzornog inženjera ne potvrdi da su radovi izvedeni u skladu s natječajem i da zadovoljavaju pravila struke.  Moram još jednom izraziti žaljenje ovakvim tijekom situacije ali što je tu je. Čeka nas nadam se završna faza praktički kompletne sanacije opločnjaka kao i klupa na sunčalištu te svih ostalih uočenih nedostataka kako bi nadam se do kraja godine imali reprezentativanu šetnicu na zadovoljstvo svih stanovnika i gostiju.

Općina će u ovoj školskoj odnosno akademskoj godini dodijelit će oko osamdeset stipendija za što će iz vlastitog proračuna izdvojiti više od pola milijuna kuna

Općina Župa dubrovačka  raspisala je natječaj za stipendije učenicima  i studentima za 2018./2019. godinu, a riječ je o tri kategorije stipendija, uspješnim i nadarenim učenicima i studentima, onima koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja čija mjesečna primanja ne prelaze 1700,00 kn po članu obitelji, djeci koja su ostala bez oba roditelja, te djeci stradalnika Domovinskog rata.

Ove godine, kao i  prethodnih, posebno su istaknuta i deficitarna zanimanja u Općini Župa dubrovačka koja su se na temelju podataka Zavoda za zapošljavanje kao takva uvrstila u natječaj za stipendije.

Općina Župa dubrovačka u ovoj školskoj odnosno akademskoj godini dodijelit će oko osamdeset stipendija za što će iz vlastitog proračuna izdvojiti više od pola milijuna kuna. Natječaj je objavljen na službenim stranicama Općine  gdje se može preuzeti i Zahtjev.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uspjeli smo donekle regulirati uvjete i načine gradnje a posebno kod rekonstrukcija postojećih, a kroz postupak ''legalizacije'' ozakonjenih građevina

Izmjenama i dopunama Prostornog plana koji je Općinsko vijeće  usvojilo oko Uskrsa prošle godine uspjeli smo donekle regulirati uvjete i načine gradnje, a posebno kod rekonstrukcija postojećih, a kroz postupak ''legalizacije'' ozakonjenih građevina. Kroz period od proteklih 18 mjeseci i provedbu predmetnog plana iskristalizirale su se pojedine odredbe koje je potrebno izmijeniti kako bi olakšali i jasno definirali pojedine uvjeti i načini gradnje i pri tom zahvaljujem nadležnom županijskom odjelu na čelu s gđom. Kraljević kao i svim projektantima koji su nam ukazali na pojedine detalje koje je potrebno uskladiti i redefinirati kako bi situacija bila jasnija, a planske odredbe jasnije definirane.


Podijeli ovaj članak

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn